Belgian Society of Pathology - BSP

Sociéte Belge de Pathologie (asbl) | Belgische Vereniging voor Pathologie (vzw)

Registered office

Avenue de la Couronne 20 Kroonlaan 
Bruxelles 1050 Brussel 
Belgium

VAT: BE 0848.537.489
IBAN: BE35 7320 2896 2837
SWIFT: CREGBEBBNBB

info@belgian-society-pathology.eu